Verkoop nieuwe auto’s Nederland stabiel

Het aantal nieuwe auto's als percentage van het aantal inwoners van de Europese Unie is tussen 2007 en 2012 teruggelopen van 32 naar 24 per duizend inwoners. In Nederland is het aantal in deze periode gelijk gebleven op 30. 

De verkoop van nieuwe auto's in Nederland is redelijk stabiel gebleven. Per duizend inwoners zijn er in 2012 vrijwel evenveel nieuwe auto's verkocht als in 2007. Ook in Duitsland en Tsjechië was dat het geval. In de Zuid-Europese landen zijn de verkopen echter fors gedaald. 

Luzemburg staat met een score van 96 eenzaam aan top als het gaat om het aantal nieuwe auto's per duizend inwoners. Nederland doet het met 30 nieuwe auto's per duizend nog bovengemiddeld. Onderdaan de lijst treffen we onder andere Bulgarije met slechts 3 nieuwe auto's per duizend inwoners. 

08-06-2013