Premie autoverzekering flink omhoog

Autoverzekeringen zijn in het afgelopen jaar flink duurder geworden, schrijft AD.nl.

De premie van een gemiddelde autoverzekering ligt in 2013 zo’n 16 procent hoger dan in 2012.

Enerzijds komt dit omdat er meer schade wordt gereden, waardoor verzekeraars de premie moeten aanpassen.

Anderzijds speelt de verhoging van de assurantiebelasting een belangrijke rol in de premieverhoging van autoverzekeringen. Deze is op 1 januari van 9,7 naar 21 procent gegaan.

16-04-2013