Jaarlijks 150 miljoen buitenlandschade

Elk jaar zijn autoverzekeraars zo’n 150 miljoen kwijt aan schades waarbij niet-Nederlanders zijn betrokken, in veel gevallen zonder inzicht in de schaderegeling te hebben.

Dat heeft schadeprocesmanager CED Benelux aangekaart. Volgens het bedrijf betekent dit in praktijk dat er veelal blanco cheques worden uitgedeeld, omdat verzekeraars noch inzicht hebben in deze schadeprocessen en de financiële gevolgen, noch beschikken over controlemogelijkheden.

CED heeft daarom samen met Inturia de standaard schadeprocessen en -procedures doorontwikkeld. Het resultaat is een uniform schaderegelingproces voor Europa, waarvan alle autoverzekeraars gebruik kunnen maken.

12-04-2011