10 procent minder autoschades

Het aantal autoschades dat wordt verholpen door schadebedrijven is in het afgelopen jaar afgenomen met bijna 10 procent.

Dat blijkt uit cijfers van claimsspecialist ABZ. Werden er in het derde kwartaal van 2010 nog bijna 170.000 schades gemeld, dit jaar waren dat er iets meer dan 150.000.

Over 2011 noteerde ABZ tot nu toe 480.000 schades. Over de eerste negen maanden van vorig jaar waren dat er 530.000. Ook de gemiddelde kosten van autoschades zijn in het afgelopen jaar licht gedaald.

08-11-2011